Vážení rodiče.

 Všichni z nás dobře víme a uvědomujeme si, jak těžké období nyní prožíváme a jaké situace denodenně nastávají. Čísla pozitivních případů nákazy korornavirem stále narůstají a je jen otázkou času, kdy se tento problém osobně dotkne i nás a Vás, pokud se tak již nestalo. Z těchto důvodů Vás žádáme, aby jste se vší odpovědností za zdraví Vaše, Vašich dětí i zaměstnanců školy zvážili, zda je nezbytně nutné přivádět děti do kolektivního zařízení, když máte možnost zůstat s dítětem doma. Čím menší počet dětí ve třídách, tím výrazněji snížíme počet kontaktů, které jsou prokazatelně příčinou přenosu onemocnění Covid-19. V současnosti KHS doporučuje, za jakých podmínek by děti měly být do mateřské školy přiváděny. Jedním z těchto doporučení mj. je, neumožnit dospělým osobám vstup do budovy školy z důvodu zvýšeného rizika nákazy. Tuto podmínku bychom mohli z organizačních a personálních důvodů naplnit pouze tehdy, pokud by došlo k výraznému snížení počtu dětí ve třídách. 

Vnímejte to tedy tak, že by se jednalo o dočasné řešení ke zvládnutí této mimořádně nepříznivé situace, která i nám komplikuje naši práci. Buďme k sobě vzájemně ohleduplní.

Všichni pevně věříme, že společnými silami se nám toto nelehké období podaří zvládnout a dostat tak naši školu do běžných kolejí a klasickému režimu, aniž by bylo nutné přispoupit k uzavření či omezení provozu naší školy.

 Děkujeme Vám za pochopení a podporu.


Když si spolu hraji dva, je to větší zábava,
Bude-li nás ještě více, je to slovo do pranice,
Podělit se o hračku, třeba by šla na dračku.

Rozhlédnem se kolem sebe, kdo je s námi a kdo sám,
těchto dětí ujmeme se, pozveme ho rádi k nám.
Ten náš krásný dětský svět, velcí mohou závidět.
Dětská očka lépe vidí, než lhostejné zraky lidí.