DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  ze dne 03.04.2020 - OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol (celý text včetně dalších informací najdete na str. www.msolsava.cz - Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení). Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Vaše možnosti podání "Žádosti o přijetí":

1. Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Olšava, U Školky 2148, 688 01 Uh. Brod: spwkv2k.

2. E-mailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail).

3. Doručením českou poštou.

4. V krajním případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (739 319 055) osobním podáním ve škole.

5. Termín doručení přihlášek je stanoven  od 02.05.2020 nejpozději do 16.05.2020.

Součástí žádosti musí být:

1. Prostá kopie rodného listu dítěte.

2. Čestné prohlášení o očkování (naleznete taktéž v sekci Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení + očkovací kalendář).

3. Prostá kopie očkovacího průkazu.

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PEDIATRA.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu. Podle způsobu doručení Vaší žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 doručen tiskopis s přidělením registračního čísla vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude na našich webových stránkách do 30-ti dnů zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Případné rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ředitelku školy.


Když si spolu hraji dva, je to větší zábava,
Bude-li nás ještě více, je to slovo do pranice,
Podělit se o hračku, třeba by šla na dračku.

Rozhlédnem se kolem sebe, kdo je s námi a kdo sám,
těchto dětí ujmeme se, pozveme ho rádi k nám.
Ten náš krásný dětský svět, velcí mohou závidět.
Dětská očka lépe vidí, než lhostejné zraky lidí.