ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j. :  142/2019/MŠ

Spis./skart. znak: 1.2/A5

Vypracovala :  Bc. Eva Divoká, ředitelka školy

Vydala : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště

Projednáno dne : 31. července 2019 se všemi zaměstnanci školy na provozní poradě

Schváleno : 31. července 2019 ředitelkou školy, Bc. Evou Divokou

Závaznost : Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Olšava

Informace podána : zákonným zástupcům dětí na schůzce dne 11. září 2019

Nabývá platnost dne : 1. září 2019

 

ŠKOLNÍ ŘÁD JE VEŘEJNĚ K DISPOZICI V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD  A U ŘEDITELKY ŠKOLY.