ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j. :  167/2018/MŠ

Spis./skart. znak: 1.2/A5

Vypracovala :  Bc. Eva Divoká, ředitelka školy

Vydala : Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště

Projednáno dne : 29. srpna 2018 se všemi zaměstnanci školy

Schváleno : 29. srpna 2018 ředitelkou školy, Bc. Evou Divokou

Závaznost : Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Olšava

Informace podána : zákonným zástupcům dětí na schůzce dne 13. září 2018

Nabývá platnost dne : 1. září 2018

 

ŠKOLNÍ ŘÁD JE VEŘEJNĚ K DISPOZICI V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD  A U ŘEDITELKY ŠKOLY.