CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 

Jsme II. třída, říkáme si „ Jablíčka" a věkové složení nás dětí je

od 4 do 5,5 let.

*

K 1.9.2020 je v naší třídě zapsáno 28 dětí, z toho je 13 děvčat a 15 chlapců.

*

Třídní vzdělávací program je přizpůsobený věkové skupině dětí.

*

V naší třídě je živo a rušno. Navzájem si pomáháme a poznáváme společně sebe i okolní svět plný nejrůznějších prožitků a dobrodružství. Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské škole prožili příjemně, zažívali radost z objevování a úspěchů. Všechny činnosti, které si pro nás paní učitelky připravují nám pomáhají k všestrannému rozvoji, prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí, získaných zkušeností a dovedností potřebných pro život.

Nejčastější věta v naší třídě je: " Když mě pomůžeš, bude to rychlejší a pak pomůžeme spolu ostatním".

*

Třída bude zohledňovat a preferovat:

-adaptaci dětí, maximální individuální přístup

- sebeobslužné návyky

- postupné získávání nových vědomostí, dovedností a návyků

- kooperativní činnosti jako základ spolupráce kolektivu