CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 

Jsme děti I. třídy a říkáme si „ Jahůdky". Jsme na mateřské škole nejmladší a je nám od 2,5 do 3,5 let. Máme svou třídu vlevo v přízemí a v ní moc hodné paní učitelky, které mají na každého z nás spoustu času a především kopec porozumění a lásky.

Jsme roztomilé, hodně hravé a zvědavé, máme radost ze života, pohybu a tvořivosti, všechno nás zajímá. Učíme se společně pracovat, prožívat, domlouvat se, pomáhat si a především si hrát a smát se.

Nemáme takové pracovní tempo jako mají jiné třídy na škole a nejlíp je nám pospolu s paní učitelkou, ale do školky se těšíme a jsme spolu každý den moc rádi, společně objevujeme, prožíváme a užíváme si každodenních radostí.

Nejčastější věta v naší třídě je: " Příjdeš zítra taky? Já na tebe počkám..."

*

 

K 1. září 2020 je ve třídě Jahůdek zapsáno 24 dětí, z toho 15 děvčátek a 9 chlapců. 

*

Vzdělávací proces ve třídě je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Umožňuje co nejméně zatěžující a stresující adaptaci dětí v prostředí MŠ, postupné odpoutávání se od rodičů a osamostatňování se.

 

Dále budou u dětí rozvíjeny hygienické a sebeobslužné dovednosti, budou vedeny ke zdravým životním návykům, k utváření vzájemných vztahů nejen mezi sebou, ale i učitelkou, popř. dalšími zaměstnanci školy a v neposlední řadě jim budou vytvářeny veškeré předpoklady a podmínky zajišťující pohodu těchto vztahů.

 

*

Děti budou motivovány k rozvíjení řečových schopností a komunikativních dovedností.