[28. 05. 2020]

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO ZA KVĚTEN A ČERVEN 2020: děti, které dochází do MŠ, platí školné v plné výši. Pro děti, které do MŠ nedochází a docházet nadále nebudou je povinností úhrada školného 250,- Kč/měsíc.


 
[27. 05. 2020]

VE STŘEDU 3.6.2020 BUDOU VYVĚŠENY SEZNAMY PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOL. ROKU 2020/2021. SLEDUJTE.
[19. 05. 2020]

DŮLEŽITÉ - děti, které nemají trvalé bydliště v Uh.Brodě a nejsou zapsány k docházce v MŠ sídlící v Uh.Brodě, nebudou v letním provozu přijímány. Děkujeme za pochopení.
[19. 05. 2020]

AKTUÁLNÍ INFORMACE - POZOR ZMĚNA! V důsledku epidemiologické situace došlo ke změně PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V UH. BRODĚ v době letních prázdnin - prostudujte tabulku. Nejpozději do 31.05.2020 nahlaste zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ - emailem (msolsavaub@uhedu.cz), nebo sms ředitelce školy (739 319 055). Podmínky provozu budou upřesněny.

Dále prosíme rodiče předškoláků, jejichž děti nedochází v současnosti do MŠ, informujte co nejdříve ředitelku školy o případném Vašem rozhodnutí o odkladu školní docházky pro škol. rok 2020/2021.

Děkujeme.


 
[5. 05. 2020]

AKTUÁLNÍ INFORMACE: MŠ Olšava oznamuje znovuotevření školy od 11.05.2020. Z provozně organizačních důvodů bude MŠ otevřena v omezeném provozu od 6.30 - 15.30 hodin do odvolání. Apelujeme na zákonné zástupce, aby NEDÁVALI dětem do MŠ žádné hračky, plyšáky apod. z důvodu eliminace případné nákazy virového infekčního onemocnění.

Dle metodického pokynu MŠMT pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 02.05.2020 je nutné při nástupu dítěte do MŠ odevzdat vyplněné "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" - naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

DODRŽUJTE, PROSÍME, VŠECHNY POKYNY K NÁSTUPU DÍTĚTE, KTERÉ JSOU ZVEŘEJNĚNY OPĚT V SEKCI DOKUMENTY KE STAŽENÍ.
[27. 04. 2020]

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 27.04.2020: Vážení rodiče, prostudujte si materiál k znovuotevření MŠ v sekci Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení. Dodržte, prosím, termín 04.05. -  nahlášení dětí na docházku-  a zvažte zodpovědně nutnost docházky dítěte do MŠ. Děkujeme.
[8. 04. 2020]

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  ze dne 03.04.2020 - OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol (celý text včetně dalších informací najdete na str. www.msolsava.cz - Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení). Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Vaše možnosti podání "Žádosti o přijetí":

1. Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Olšava, U Školky 2148, 688 01 Uh. Brod: spwkv2k.

2. E-mailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail).

3. Doručením českou poštou.

4. V krajním případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (739 319 055) osobním podáním ve škole.

5. Termín doručení přihlášek je stanoven  od 02.05.2020 nejpozději do 16.05.2020.

Součástí žádosti musí být:

1. Prostá kopie rodného listu dítěte.

2. Čestné prohlášení o očkování (naleznete taktéž v sekci Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení + očkovací kalendář).

3. Prostá kopie očkovacího průkazu.

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PEDIATRA.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu. Podle způsobu doručení Vaší žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 doručen tiskopis s přidělením registračního čísla vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude na našich webových stránkách do 30-ti dnů zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Případné rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte ředitelku školy.
[17. 03. 2020]

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ze dne 16.3.2020 - ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

V souladu s doporučením státních orgánů v souvislosti s přijetím mimořádného opatření v rámci nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy v souladu s § 131 odst. 1 v souladu s § 132 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okr. Uherské Hradiště. Provoz bude přerušen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem na základě jednání s rodiči na nezbytně nutnou dobu - od úterý 17. března 2020 do odvolání (minimálně do 27. března 2020) a dle aktuálního rozhodnutí státních orgánů. Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné.

Pro umístnění dětí, jejichž rodiče NEZBYTNĚ tuto službu potřebují, zajišťuje náhradní provoz MŠ Obchodní Uh. Brod. Jako přihláška poslouží kopie evidenčního listu, který je k vyzvednutí u ředitelky kmenové školy.

Pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné při péči o dítě, či kopie evidenčního listu kontaktujte ředitelku školy - mobil 739 319 055.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem, ať se brzy ve zdraví opět sejdeme.

Sledujte dál naše webové a fs. stránky.
[12. 03. 2020]

Na základě vydaného mimořádného opatření ministra zdravotnictví  - od 11.3.2020 do odvolání tohoto opatření NEBUDE probíhat výuka plavání předškolních dětí na CPA Delfín Uh. Brod.
[12. 03. 2020]

Sdílení informací z porady ředitelů škol se zřizovatelem k aktuální situaci v prevenci šíření COVID-19, konané 11.3.2020: důrazně žádáme rodiče, aby zodpovědně, vzhledem k ochraně zdraví svých dětí, zvážili jejich docházku do MŠ. Vaše rozhodnutí sdělte učitelce ve třídě, nebo ředitelce školy do pátku 13.3.2020 do 8.00 hodin. Informace ohledně uzavření/neuzavření MŠ Vám bude sděleno po další mimořádné poradě v pátek 13.3.2020 po 10-té hodině. Sledujte dál naše stránky.
[18. 03. 2019]

Realizace projektu OPVVV - PDF s informacema ke stažení