[6. 05. 2022]

INFORMACE  K  ZÁPISU DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 pro děti cizinců s dočasnou ochranou poskytnutou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny  najdete v sekci Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení.
[7. 03. 2022]

Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin od 18.7. do 19.8.2022. Provoz bude zahájen 22.8.2022. Přihlášku na prázdninový provoz najdete v sekci Informace o MŠ - Dokumenty ke stažení.
[7. 03. 2022]

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V UH. BRODĚ

MěÚ Uh. Brod, Odbor školství, kultury a sportu oznamuje zákonným zástupcům dětí ve věku od 3 do 6 let, že přijímací řízení do mateřských škol v Uherském Brodě (Těšově, Újezdci a Havřicích) se bude konat ve všech mateřských školách v měsíci květnu 2022. Organizace zápisu bude probíhat dle aktuálně platných nařízení, která budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol v průběhu měsíce dubna 2022.

Žádosti o přiijetí do mateřských škol budou zveřejněny na w. stránkách jednotlivých mateřských škol, nebo si jej zákonní zástupci mohou vyzvednout přímo v mateřské škole, do které budou dítě přihlašovat. 

Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben 2022 (v provozní době mateřské školy).

Příjem žádostí bude probíhat ve všech mateřských školách ve čtvrtek 5. května 2022 od 8.00 do 16.00 hodin. Nenoste vyplněné žádosti do školy dříve.

Dne 1.9.2022 zahájí provoz nově zřízená mateřská škola při Základní škole, Uherský Brod,  Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště s kapacitou 28 dětí. Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben v provozní době školy. Žádost o přijetí do mateřské školy bude zveřejněna na webových stránkách školy, nebo si jej zákonní zástupci dětí mohou vyzvednout přímo v kanceláři ředitelky školy.

BUDOU PŘIJÍMÁNY POUZE ŽÁDOSTI ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ LÉKAŘEM.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte vydá ředitelka školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Upozorňujeme rodiče, že od 1.9.2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání - povinný poslední rok před nástupem do základní školy.