INFORMACE PRO RODIČE IZS

Dětem rodičů v IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZ ČR umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č.240/2000 Sb. zaniká tak plošný nástroj "určených škol" zajišťujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury ("děti IZS") v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti tak, aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány, dle níže uvedených pravidel.

MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM URČENÉ VÝJIIMKY PRO DĚTI IZS SE VZTAHUJÍ NA TYTO PROFESE:

* zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

* pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, škol. klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

* zaměstnance bezpečnostních sborů

* příslušníky ozbrojených sil

* zaměstnace orgánů ochrany veřejného zdraví

* zaměstnance uvedené v § 115 odst.1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

* zaměstnace Úřadu práce ČR

* zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a o kresních správ sociálního zabezpečení

* zaměstnance Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

Archiv jídelníčků