V souladu s ustanovením §184a školského zákona a z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, kdy není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je pro tyto děti povinností mateřské školy zajistit jejich vzdělávání distančním způsobem a je povinností dětí se tímto způsobem vzdělávat. Sledujte, prosím, FB skupinu naší školy, kde Vám vždy v pondělí budou vkládány materiály k vypracování, případně další informace k povinnému vzdělávání.

 

Archiv jídelníčků